Ogłoszenia duszpasterskie 15.09.2019

24 NIEDZIELA ZWYKŁA

15 września 2019 roku

1. Przez cały wczorajszy dzień oraz dzisiaj w nocy trwało na lotnisku w Kruszynie duchowe wydarzenie „Polska pod krzyżem”, które zgromadziło na modlitwie Polaków manifestujących swoją wiarę w Chrystusa oraz modlących się za Ojczyznę. „Bóg zapłać!” kilkudziesięciu wolontariuszom z naszej Parafii, którzy w różnych służbach pomagali w organizacji i przebiegu tegoż wydarzenia ewangelizacyjnego. Dziękujemy też wszystkim, którzy byli tam obecni, trwając na modlitwie w jedności z Kościołem w Polsce, a także wszystkim łączącym się duchowo ze zgromadzeniem „Polska pod krzyżem”.

2. W najbliższy czwartek 19 września o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie Apostolatu Maryjnego.

3. W tym tygodniu odbędzie się w naszej Parafii dwudniowy Kurs dla małżeństw „Tobiasz i Sara”. Rozpocznie się w piątek 20 września Mszą świętą o godzinie 18:00 wieczorem, a zakończy w sobotę 21 września wieczorem. Kurs „Tobiasz i Sara” to świadectwo drogi małżeńskiej, a także okazja i zaproszenie do prześledzenia zawartych w słowie Bożym sposobów rozwiązywania problemów w małżeństwie. 

4. Dzieci klas trzecich przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej oraz ich rodziców zapraszamy na spotkanie formacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w przyszłą niedzielę 22 września po Mszy świętej o godzinie 12:00.

5. Dnia 21 września wyjeżdża Pielgrzymka Rowerowa Szlakiem Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławka do Górska i z powrotem. Trwać będzie dwa dni. Nocleg w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, a następnego dnia powrót do Włocławka. Szczegóły podane są na plakacie.