Z życia Zrzeszenia Ludzi z Gór

Z pewnością wszyscy czytelnicy są ciekawi, co słychać w Zrzeszeniu Ludzi z Gór?

Otóż niezapomniane chwile pozostawił w naszej pamięci miesiąc maj, a zwłaszcza słynne majówki. Przy przydrożnej kapliczce św. Zofii, gromadziliśmy się, by o zmroku odprawiać góralskie majówki. Były one przypomnieniem rodzinnych stron i beztroskich lat, bliskich i znajomych, dlatego niejednej dzipoce i chłodokowi cisnęły się do oczu łzy. W majówkach uczestniczyli nasi sympatycy, którym zwyczaj ten bardzo się spodobał.

W maju pamiętaliśmy także o jubilatach uczestniczyliśmy w prymicjach, uroczystościach kościelnych z udziałem ks. bpa Tadeusza Rakoczego w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. 12 czerwca odbyły się tradycyjnie Sobótki z ogniskiem, pieśniami i wspólnym smażeniern jajecznicy na ogniu - w których wzięli udział nasi członkowie.

Natomiast w wolnych chwilach wspominamy ciężkie, ale zarazem cudowne lata dziecinne, piękne widoki, a także gronicki z owcami, jedlickami i smreckami. Czas umilają nam wspaniali gawędziarze Franciszek Grygiel i Maria Warchał zwana "naszą poetką". humory, dowcipy oraz gawędy w ich wykonaniu bawią serdecznie wszystkich przybyłych na nasze spotkania towarzyskie. Cieszymy się, że w naszych kręgach są ludzie noszący w sercach góry, rodziny, folklor i mowę naszych przodków.

Informujemy również, że jesteśmy organizacją pozarządową, która była i jest apolityczna. Już od sześciu lat "Służymy poczciwej sławie..." tj. Bogu, bliźnim i Ojczyźnie. Działalność nasza jest jawna i nie czerpiemy z niej żadnych dochodów. Wydatki Zrzeszenia pokrywane są wyłącznie ze składek członków. Środki publiczne, bądź pochodzące od osób prywatnych są nam obce, chociaż bylibyśmy wdzięczni za wsparcie, by zakupić potrzebne stroje góralskie, a także zapłacić za usługi akordeoniście lub innemu muzykowi.

Wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z naszą działalnością zapraszamy do kościoła św. Maksymiliana, gdzie w gablocie wystawiona została nasza gazetka.

Z poważaniem

Zarząd Zrzeszenia Ludzi z Gór Adres:
Zrzeszenie Ludzi z Gór
Pl. św. Maksymiliana 2
32 - 600 Oświęcim