Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości

DROGA KRZYŻOWA
W INTENCJI TRZEŹWOŚCI
KL Auschwitz-Birkenau II
(były obóz zagłady w Brzezince)
26.03.2011 r.
godz. 10:00

 

Warto trzeźwo iść przez życie

W dniu 26 marca 2011 roku na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau odbyła się po raz kolejny droga krzyżowa w intencji trzeźwości naszego narodu. W nabożeństwie wzięli udział: ks. inf. Władysław Fidelus, ks. prał. Władysław Zązel, ks. Andrzej Woźniak oraz inni kapłani - duszpasterze trzeźwości wraz grupami parafialnymi. Ogółem uczestniczyło ok. 1.000 osób z południowej Polski. Dużą część pielgrzymów stanowili członkowie grup AA, którzy przy poszczególnych stacjach drogi krzyżowej składali świadectwa związane z uzależnieniem od alkoholu i otrzymaną łaską od Boga do wyzwolenia się z nałogu.

Wzruszające świadectwa składały żony i matki alkoholików. Przy każdej stacji drogi krzyżowej członkowie Bractwa Trzeźwości przedstawiali opis z życia obozu danego miejsca a rozważania drogi krzyżowej prowadzili trzeźwi alkoholicy w oparciu o tekst napisany przez jednego z nich. Całe nabożeństwo przebiegało w wielkim skupieniu, zadumie i modlitwie. W kościele Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince została odprawiona ostatnia stacja drogi krzyżowej.

Czytaj więcej: Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości

25-lecie Bractwa Trzeźwości

Jubileusz 25-lecia istnienia Bractwa Trzeźwości przy Parafii Św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu

Radością naszych serc jest fakt, że rok 2010 jest rokiem jubileuszowym 25-lecia istnienia Bractwa Trzeźwości przy parafii św. Maksymiliana. Z perspektywy dwudziestu pięciu lat doświadczyliśmy, że było i jest to dzieło Boże. Jesteśmy wdzięczni Matce Najświętszej i św. Maksymilianowi za dar naszego rozpoznania oraz łaski dobrowolnej abstynencji i modlitwy w intencji ludzi uzależnionych. Mamy świadomość również tego, że poprzez naszą abstynencję Bóg chroni nasze zdrowie i dusze. Każdy z nas w ciągu tych 25 lat mógł się pogrążyć w różnorakich uzależnieniach. Jednak Bóg zapukał do naszych serc i obdarzył nas radosną łaską, jaką jest abstynencja od alkoholu, narkotyków i nikotyny podjęta przez większość naszych braci i sióstr do końca naszego życia. Bogu dziękujemy za sympatyków, którzy spontanicznie uczestniczą w naszej wspólnocie Bractwa i za tych, którzy dotknięci uzależnieniem przychodzą trzeźwieć, choć nie zawsze ich wola trzeźwienia jest na tyle mocna, by przeciwstawić się szatanowi, który omotał ich pajęczyną uzależnienia. Wszystkich uzależnionych otaczamy codzienną modlitwą, jak również dzieci i młodzież, by nie doświadczyły w przyszłości tych tragicznych w skutkach nałogów, które oddalają od Boga i Kościoła.

Czytaj więcej: 25-lecie Bractwa Trzeźwości

20-lecie Bractwa Trzeźwości

Jubileusz 20 lat istnienia „Bractwa Trzeźwości” przy Parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Gdy brakuje świętych w narodzie robi się ciemno w głowach ludzkich i ludzie nie widzą dróg, którymi im należy postępować...

(ks. B. Markiewicz, Listy)

W Roku Eucharystii Bractwo Trzeźwości przy Parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu obchodzi swój Jubileusz 20-lecia istnienia. Powstało ono w 1985 r. Skupia osoby zainteresowane problemami uzależnienia alkoholowego. Bractwo jest wspólnotą formacyjną poprzez wzbogacanie swojego życia duchowego i religijnego, działa poprzez modlitwę, świadectwo oraz przez propagowanie trzeźwego stylu życia. Wszyscy członkowie Bractwa to zadeklarowani abstynenci.

Członkowie Bractwa spotykają się raz w tygodniu. Biorą w nich udział osoby uzależnione, trzeźwiejący alkoholicy, abstynenci. Posiadają również swój własny sztandar. Uczestniczą corocznie w ogólnopolskiej pielgrzymce trzeźwości na Jasną Górę i do innych sanktuariów Maryjnych. Przez członków Bractwa Trzeźwości prowadzone były prelekcje na temat trzeźwości w ramach katechezy w szkołach średnich i zasadniczych szkołach zawodowych.W pierwszych miesiącach była to praca formacyjna i zmierzała do złożenia przysięgi abstynenckiej.

Czytaj więcej: 20-lecie Bractwa Trzeźwości

15-lecie Bractwa Trzeźwości

Jubileusz 15 lat istnienia Bractwa Trzeźwości przy naszej parafii.

Pamiętam ten pierwszy dzień mojej decyzji bycia w Bractwie Trzeźwości. Zawołał o to Ojciec święty Jan Paweł II w Nowym Targu. Najpierw dzień wcześniej otrzymałam propozycję włączenia się w grono osób składających dobrowolnie deklarację abstynencji. Długo się nie zastanawiałam.

Na drugi dzień niedziela 1 grudnia 1985 roku. Roraty. A homilia to agitacja do Bractwa Trzeźwości. "Jeśli chcesz ..."

"Jeśli chcesz" złożyć Bogu ofiarę swojej abstynencji dla ratowania Narodu z pijaństwa w naszej Ojczyźnie, to włącz się, zabierz deklarację, przemyśl, zastanów się i przynieś ją wypełnioną lub czystą. "Jeśli chcesz ..."

Czytaj więcej: 15-lecie Bractwa Trzeźwości