Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości

DROGA KRZYŻOWA
W INTENCJI TRZEŹWOŚCI
KL Auschwitz-Birkenau II
(były obóz zagłady w Brzezince)
26.03.2011 r.
godz. 10:00

 

Warto trzeźwo iść przez życie

W dniu 26 marca 2011 roku na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau odbyła się po raz kolejny droga krzyżowa w intencji trzeźwości naszego narodu. W nabożeństwie wzięli udział: ks. inf. Władysław Fidelus, ks. prał. Władysław Zązel, ks. Andrzej Woźniak oraz inni kapłani - duszpasterze trzeźwości wraz grupami parafialnymi. Ogółem uczestniczyło ok. 1.000 osób z południowej Polski. Dużą część pielgrzymów stanowili członkowie grup AA, którzy przy poszczególnych stacjach drogi krzyżowej składali świadectwa związane z uzależnieniem od alkoholu i otrzymaną łaską od Boga do wyzwolenia się z nałogu.

Wzruszające świadectwa składały żony i matki alkoholików. Przy każdej stacji drogi krzyżowej członkowie Bractwa Trzeźwości przedstawiali opis z życia obozu danego miejsca a rozważania drogi krzyżowej prowadzili trzeźwi alkoholicy w oparciu o tekst napisany przez jednego z nich. Całe nabożeństwo przebiegało w wielkim skupieniu, zadumie i modlitwie. W kościele Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince została odprawiona ostatnia stacja drogi krzyżowej.

 

Na zakończenie uczestnicy tego szczególnego nabożeństwa udali się do kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Ma to szczególną wymowę w Roku św. Maksymiliana, Patrona trzeźwości, w 70. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci. W homilii ks. inf. Władysław Fidelus przypomniał, że "w komunii z Bogiem rodzi się nowe życie i rodzą się wspaniałe owoce trzeźwości. Dzięki komunii z Bogiem człowiek może zdobywać się na wielki wysiłek duchowy, bo czerpie siły od Niego". Bractwo Trzeźwości składa serdeczne podziękowanie uczestnikom za obecność i świadectwo wiary oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego nabożeństwa.

Tradycja Drogi Krzyżowej w intencji trzeźwości sięga roku 1986. Inicjatywę tej modlitwy w byłym obozie Auschwitz-Birkenau podjęło Bractwo Trzeźwości z parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Oświęcimiu. W ubiegłym roku to trzeźwościowe stowarzyszenie obchodziło srebrny jubileusz swojej działalności. Po powstaniu diecezji bielsko - żywieckiej w organizację modlitwy w byłym obozie zagłady włączył się diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. prał. Władysław Zązel.

Krystyna Dąbrowska