REGULAMIN

REGULAMIN XIV POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!”

IDEA KONKURSU:

Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło:

   i zwyczaje, i święta.. I dom pełen wspomnień.”

                                                                     Antoine de Saint-Exupéry

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu,                                                              

Parafia św. Maksymiliana w Oświęcimiu – Akcja Katolicka.

CELE:

Utrwalanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez wypowiedź plastyczną. Budzenie zainteresowań kulturą ludową. Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych.

TEMATYKA:

Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok – zwyczaje religijne, rodzinne i towarzyskie; tradycja i współczesność.

Prace mogą być również inspirowane kolędami, pastorałkami.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. 1.Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:  

     6 – 8 lat,  9 – 11 lat,  12 – 14 lat, 15 – 20 lat.

 1. 2. Kategorie i format prac:

- na papierze: malarstwo, rysunek – A3, grafika – A3 i A4

              - kompozycje przestrzenne: szopki i anioły

               maksymalna wysokość 100 cm

 1. 3.Uczestnik   może   przedstawić   jedną pracę w   danej   kategorii.

Prosimy o dokonanie wstępnej selekcji prac na terenie szkoły lub przedszkola.

 1. 4.Wszystkie elementy prac powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie.

Nie będą oceniane: prace zbiorowe,   wykonane z pomocą osób trzecich, odwzorowane, kopiowane, wykonane z gotowych elementów.

 1. 5.Opis prac (na odwrocie): imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela.
 1. 6.Prosimy nie oprawiać prac w passe – partout. Kompozycje przestrzenne należy dostarczyć w opakowaniach i zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas transportu.
 1. 7.W przypadku zgłoszeń zbiorowych prosimy o dołączenie listy autorów prac konkursowych z danej placówki wraz z adresem, e-mailem, numerem telefonu wg załączonych tabel.

TERMINY I MIEJSCA:

Prace należy dostarczyć do dnia 5.12.2014 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury,

32 - 600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1.

Wernisaż wystawy pokonkursowej, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w styczniu 2015 r.

Szkoły i placówki biorące udział w Konkursie powiadomione zostaną o wynikach i terminie wystawy oddzielnym pismem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz akceptacją przetwarzania i wykorzystania danych osobowych autora w materiałach dotyczących Konkursu.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 1. Jury dokona oceny, przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych oraz podejmie decyzję w sprawie kwalifikacji prac do wystawy.
 1. Po zamknięciu wystawy wszystkie prace konkursowe będzie można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu. Prace nie odebrane do końca lutego 2015 r. przechodzą na własność organizatora.