15 NIEDZIELA ZWYKŁA

15.07.2018 r.

1. Dziś 15 niedziela zwykła. Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi
z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani i posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

2. W poniedziałek, 16 lipca, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Suma odpustowa w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu o godz. 12.00.

Siostry Karmelitanki Bose zapraszają o godz. 17.00 na uroczystą Msza św. odpustową ku czci NMP z Góry Karmel pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Gregera. Po niej będzie możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.

3. W piątek, 20 lipca, wspomnienie bł. Czesława, prezbitera.

W tym dniu oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.

Godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia,

Godz. 18.30 - Msza św. z koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji matek oczekujących potomstwa oraz o poszanowanie życia ludzkiego.

4. W poniedziałek, 16 lipca 2018 r., godz. 19.00 , kolejny koncert organowy w naszym kościele. Wystąpią: Anna Dzioba - organy, Kwartet żeński Preziosa w składzie: Olga Ostrowska - sopran koloraturowy, Anna Stolarczyk - sopran dramatyczny, Karolina Borodziuk - mezzosopran, Katarzyna Kosiek - kontralt oraz Klaudia Ligas - obój, Joanna Kapusta - altówka, Aleksandra Lignar - wiolonczela.