60. rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego: 14.08.2001 r.

W samą rocznicę śmierci naszego Patrona 14 sierpnia - uroczystości rozpoczęły się w naszym kościele o godz. 9.00 wspólną modlitwą, po której udaliśmy się do byłego obozu zagłady KL Auschwitz, gdzie znajduje się cela śmierci św. Maksymiliana.

Uformował się długi orszak pielgrzymkowy. Za krzyżem postępowały liczne poczty sztandarowe, służba liturgiczna, siostry zakonne, kapłani, biskupi na czele z metropolitą krakowskim ks. kard. Franciszkiem Macharskim i ordynariuszem naszej diecezji ks. bp. Tadeuszem Rakoczym. Wśród wielu delegacji zwracała uwagę obecność pielgrzymów z Tarnowa, a więc miasta, z którego 14 czerwca 1940 r. przybył pierwszy transport polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz. Wśród pielgrzymów byli również: poseł Ryszard Czarniecki, wojewoda małopolski Ryszard Masłowski i przedstawiciel powiatu oświęcimskiego wicestarosta G. Gołdynia. 

 

Śpiew i Drogę Krzyżową prowadził ks. Piotr Homel wraz z przedstawicielami parafii św. Maksymiliana. Poszczególne, specjalnie na tę uroczystość opracowane rozważania Drogi Krzyżowej przez p. Aleksandrę Mrowiec, utrzymane były w podobnej konwencji: nawiązanie do przekazu ewangelicznego Męki Pańskiej lub krótka treść stacji, następnie przejście do wydarzenia z życia św. Maksymiliana - często przytaczane relacje świadków - i na końcu odniesienie do naszej własnej postawy życiowej. Jako przykład można przytoczyć tekst stacji szóstej:

"Wielki gest małej istoty. Bo cóż znaczy biel chusty wobec lśniącej stali żołnierzy wiodących skazanego? Cóż możesz ty Weroniko? Twój lniany oręż zawsze zwycięża i gest, który bardziej przejrzysty jest niż źródło nigdy nie wysychające.

W czasie okupacyjnej zawieruchy do Niepokalanowa przybywa około 2000 Polaków i 1500 Żydów, a Ojciec Maksymilian organizuje dla nich pomoc materialną i duchową. , bo miłość silniejsza jest....

Być Weroniką. Być Maksymilianem naucz, dobry Boże. Nie żałować bieli swojej chusty; nie żałować miejsca w swym sercu i w swym domu dla potrzebujących dopomóż - przecież miłość silniejsza jest..." 

Śpiew i wspólna modlitwa w drodze wytworzyły atmosferę skupienia i zamyślenia nad ofiarą św. Maksymiliana, nad Jego przykładem życia i działania. Dochodząc do byłego obozu zagłady odmówiliśmy jeszcze koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Pielgrzymi zgromadzili się naprzeciw ołtarza polowego ustawionego na wysokości Bloku Śmierci nr 11.

Uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego koncelebrowali: ks. arcybp Damian Zimoń - metropolita górnośląski z Katowic, ks. bp Tadeusz Rakoczy - ordynariusz diecezji bielsko - żywieckiej, ks. bp Kazimierz Górny - ordynariusz diecezji rzeszowskiej, ks. bp Kazimierz Ryczan - ordynariusz diecezji kieleckiej, ks. bp Wiktor Skworc - ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. bp Adam Śmigielski - ordynariusz diecezji sosnowieckiej, ks. bp Piotr Libera - sekretarz Episkopatu Polski, ks. bp Tadeusz Pieronek - rektor PAT w Krakowie, ks. bp Kazimierz Nycz i ks. bp Jan Szkodoń - z archidiecezji krakowskiej, ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv. z diecezji szczecińsko - kamieńskiej, ks. bp Janusz Zimniak z diecezji bielsko żywieckiej oraz 160 księży. 

Przy ołtarzu zgromadziło się ok. 12 tys. wiernych z Oświęcimia, z naszej diecezji i różnych stron Polski, zwłaszcza z parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana (np. z parafii Lubin, Tarnów, Rudzicka, Kuleje, Gruszów Wielki, Tychy, Mysłowice, Limanowa, Sosnowiec). Byli też przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej oraz honorowi dawcy krwi z całej Polski, a nade wszystko byli więźniowie obozu, a wśród nich czwórka z pierwszego transportu z Tarnowa oraz Marian Kołodziej, więzień oświęcimski nr 432, autor słynnej wystawy malarskiej, znajdującej się u OO. Franciszkanów w Harmężach, który poprzez swoje słowa-obrazy, tworzące Klisze pamięci, wprowadza nas w labirynty wspomnień o tym, co przeżył i czego doświadczał.. We Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele sejmu, władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich.

Podczas liturgii słowa głęboko zapadały w serca teksty z Księgi Mądrości: Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga... nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli..., z I listu św. Jana: ... Każdy, kto nienawidzi swojego brata jest zabójcą..., oraz z Ewangelii św. Jana:..Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

W homilii ks. kard. Franciszek Macharski przywołał postać naszego Patrona, ukazał jego przezwyciężanie zła i nienawiści miłością oraz podkreślił, że śmierć św. Maksymiliana przynosi nieustannie owoce dla Kościoła i ludzi.

Modlitwa wiernych, specjalnie przygotowana na tę uroczystość, była gorącym wołaniem do Pana Boga przez wstawiennictwo i za przykładem św. Maksymiliana:

- Ojciec Święty Jan Paweł II mówi: Postać św. Maksymiliana pozostaje świadectwem epoki i należy do znaków czasu. Ta trudna, tragiczna epoka, naznaczona straszliwym podeptaniem ludzkiej godności, zrodziła w Oświęcimiu swój zbawczy znak. Miłość okazała się potężniejsza od śmierci, potężniejsza od antyludzkiego systemu.

Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości.

- Św. Maksymilian uczy: Każdy niech uważa swoje otoczenie: krewnych, znajomych, towarzyszy pracy, miejsce pobytu za teren swoich misji, by ich pozyskać dla Niepokalanej, i niech użyje wszelkich ku temu wpływów i zdolności.

Panie, obdarz Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i misjonarzy mocą głoszenia Bożego słowa oraz darem skutecznego jednania ludzi z Bogiem.

- Ojciec Święty Jan Paweł II przypomina: Przez śmierć, jaką poniósł Ojciec Maksymilian, przejrzysty znak miłości odnowił się w naszym stuleciu, tak bardzo i tak wielorako zagrożonym grzechem i śmiercią.

Módlmy się o pokój na świecie, aby ofiara Męczenników Oświęcimskich wybłagała zgodę i wzajemną miłość między narodami.

- Jan Paweł II mówi: Życzę mojej Ojczyźnie, życzę Kościołowi w Polsce, ażeby święty Maksymilian Kolbe, rycerz Niepokalanej, męczennik oświęcimski, stał się dla nas wszystkich pośrednikiem wobec Tego, który jest Panem przyszłegowieku. Ażeby także stawał się codziennym świadkiem tego, co wielkie i sprawiedliwe, a przez co życie ludzkie na ziemi jest godne człowieka - i staje się przez moc zbawczej łaski godne Samego Boga.

Módlmy się za naszą Ojczyznę, która pod okupacją hitlerowską doświadczyła gehenny obozów śmierci na oświęcimskiej ziemi, aby ofiara poległych i pomordowanych zapewniła jej pokój, wolność i szacunek wśród narodów świata.

- Przez śmierć, jaką poniósł na krzyżu Chrystus, dokonało się odkupienie świata, gdyż śmierć ta ma cenę najwyższej miłości".

Módlmy się w intencji wszystkich żyjących więźniów obozów koncentracyjnych, łagrów, współcześnie więzionych i prześladowanych z powodów politycznych, religijnych, rasowych, aby Bóg obdarzył ich swoim pokojem i błogosławieństwem oraz zamienił ich smutek i cierpienie w radość.

- Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat.

Módlmy się w intencji wszystkich pielgrzymujących dzisiaj na miejsce męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, za stowarzyszenia, ruchy, organizacje oraz parafie, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi.

- Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana, której zawierzał swoją miłość do Chrystusa i swoje pragnienie męczeństwa.

Módlmy się za nas samych, abyśmy za przyczyną św. Maksymiliana, św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, błogosławionych Męczenników Oświęcimskich, wypraszali wszystkim pomordowanym chwałę nieba, a dla siebie siłę i pomoc do zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dobra nad złem. 

W procesji z darami szli przedstawiciele różnych wspólnot i stowarzyszeń, w tym parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu z obrazem św. Maksymiliana i honorowych dawców krwi ze swoją symboliczną kropelką, niejako podejmując przykład wiary i ofiary św. Ojca Maksymiliana. Dopełnili ją uczestnicy Mszy św. licznie przystępujący do Komunii św. Liturgię Mszy św. ubogacał swoim śpiewem Chór z Centro Culturale z Wenecji - Mestre.

Na zakończenie Mszy św. wierni odśpiewali hymn: Boże coś Polskę oraz wezwanie Święty Męczenniku, Patronie nasz..., a następnie złożono wieńce i kwiaty w celi śmierci św. Maksymiliana, pod Ścianą Śmierci oraz na placu apelowym, gdzie św. Maksymilian podjął decyzję pójścia na śmierć za ojca rodziny.

Należy dodać, że na całość rocznicowych uroczystości maksymilianowskich w sierpniu złożyły się również inne wydarzenia, a mianowicie:

- akcja oddawania krwi zorganizowana przy naszej parafii

- maksymiliańska wystawa filatelistyczna w sali św. Józefa (była o niej wzmianka w poprzednim numerze Wspólnoty)

- Poczta Polska wydała serię 10 kartek poświęconych św. Maksymilianowi i okolicznościowy znaczek pocztowy, a placówka pocztowa w Oświęcimiu 5 przy PM A-B dysponowała okolicznościowym stemplem pocztowym z motywem Milicji Niepokalanej

- Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau zorganizowało na terenie budynku recepcyjnego wystawę drzeworytów Mieczysława Kościelniaka - byłego więźnia, znanego artysty i ważnego świadka procesu beatyfikacyjnego o. Maksymiliana. Cykl ten jest bardzo wymowny, nawiązuje do dramatycznych oraz budujących zdarzeń męczeńskiej drogi św. Maksymiliana w obozie. Starannie dobrane pisemne świadectwa świadków - współwięźniów pozwalają wgłębić się w heroiczność postawy św. Maksymiliana również przed jego śmiercią w czasie krótkiego pobytu w obozie.

Uczestnik uroczystości JSG