Beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego

KARAGANDA - 11.09.2016 r.

Boże Ojcze, który zleciłeś posługę Twemu słudze ks. Władysławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą i przebaczającą miłością, udziel i mnie tych samych darów do życia Ewangelią we współczesnym świecie.

Za przyczyną Twego sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.