Papież Franciszek - Auschwitz - Birkenau

29.07.2016 r.

Papież Franciszek nawiązując do swoich Poprzedników Jana Pawła II i Benedykta XVI wyraził wolę, aby czas spędzony na terenie byłych obozów zagłady został wypełniony modlitwą, refleksją, ciszą.  Zapewne chciał, choć przez chwilę, towarzyszyć duchowo tym wszystkim, którzy w tym straszliwym miejscu stracili życie, tutaj cierpieli, tutaj byli tylko numerem, a w ostatnich miesiącach wojny już nawet bez  numerów, idąc wprost z wagonów kolejowych do komór gazowych. Wszystkich naznaczonych znamieniem pobytu w Auschwitz - Birkenau wpisał w swoje serce i otoczył płaszczem swojego bólu i modlitwy. Jakże wymownym znakiem w Auschwitz była chwila refleksji na Placu Apelowym, pod Ścianą Straceń, a zwłaszcza w Celi śmierci głodowej św. Maksymiliana Marii Kolbego.

auschwitz franciszek 4

auschwitz franciszek 6

auschwitz franciszek 7

W Birkenau, przy Międzynarodowym Pomniku Męczeństwa, przechodząc wzdłuż tablic upamiętniających ofiarę więźniów z poszczególnych państw i narodów, niósł z sobą przesłanie, które wpisał do Księgi pamiątkowej Muzeum: Panie, miej litość nad Twoim ludem! Panie, przebacz tyle okrucieństwa.

auschwitz franciszek 2

auschwitz franciszek 1

auschwitz franciszek 8

auschwitz franciszek 10

Śpiew i recytacja Psalmu 130 nadały modltwie Papieża i wszystkich zgromadzonych szczególną wymowę. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?(z Ps 130)

 

Program wizyty papieża Franciszka w Auschwitz - Birkenau

Piątek, 29 lipca 2016

Godz. 9.30 - WIZYTA W AUSCHWITZ

Ściana śmierci

W tym roku przypada 75. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego.

Ojciec Święty udaje się pieszo na teren byłego obozu koncentracyjnego, przechodząc sam przez bramę wejściową.

Przy wejściu na dziedziniec bloku 11 Ojciec Święty spotka się indywidualnie z 15 osobami ocalałymi z obozu.

Modlitwa prywatna w celi męczeństwa Ojca Kolbego.

Cela śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego

Godz. 10.30 - WIZYTA W BIRKENAU

Ojciec Święty przejeżdża samochodem od głównej bramy wejściowej obozu, wzdłuż linii kolejowej, aż do placu przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, gdzie zgromadzonych jest około 1000 gości.

Zatrzymuje się na cichą modlitwę przed pomnikiem.

Indywidualne spotkanie z 25 „Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata”.

Przemówienie Ojca Świętego.