Informacje o kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu

The Church of St. Maximilian Maria Kolbe in Oświęcim

L'histoire de l'église St. Maximilian à Oświęcim

ŚDM Kraków 2016

Młodzież w Oświęcimiu: Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego

kosciol

 Burzliwa jest historia kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Już w 1958 roku w miejscu, gdzie miała stanąć nowa świątynia ustawiono Krzyż. To przy nim, przez wiele lat trwały modlitwy o zgodę władz PRL na budowę nowego kościoła. Inicjatywę tę wspierał i tutaj się modlił ówczesny Metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła oraz jego następca kard. Franciszek Macharski. Wybór kard. Karola Wojtyły na Papieża - Jana Pawła II - był decydującym momentem w staraniach o budowę świątyni na Osiedlu Chemików w Oświęcimiu.

Krzyż ten był również świadkiem budowy kościoła, która miała miejsce w latach 1980 – 1988.

Projekt kościoła przygotowali państwo Elżbieta i Andrzej Bilscy. Cała budowla, jej elementy oraz wystrój stanowią wymowną pamiątkę – pomnik męczeństwa więźniów wielu narodów KL Auschwitz – Birkenau.

prezbiterium

Całość świątyni wraz z kaplicami i chórem liczy 1700 m2. Ołtarz główny wykonano z czarnego marmuru. Nawiązuje swoim kształtem do obozowego trójkąta.

W prezbiterium na lewej frontowej ścianie kościoła znajduje się duży tryptyk autorstwa Fryderyka Pautscha (1877-1950) - "Ukrzyżowanie". Natomiast na prawej - tryptyk pędzla pana Piotra Moskala z Krakowa, namalowany w roku 1998, poświęcony pobytowi św. Maksymiliana w KL Auschwitz. Pod tryptykiem, w ścianie, wmurowano urnę z prochami więźniów i umieszczono tablicę, na której wypisane są nazwy państw, z których pochodzili więźniowie z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Tryptyk

tablica i urna

Drzwi frontowe kościoła, odlane w brązie, przedstawiają sceny z byłego obozu z Oświęcimia i Brzezinki oraz drogę krzyżową więźniów. Ukazują one okrucieństwa obozowe, pojemniki z cyklonem, wielką cierniową koronę, którą przerywa św. Maksymilian, unoszący się ku niebu. Jest scena Bożego Narodzenia, gdzie Jezusa witają więźniowie, przedstawiony jest obozowy los małych dzieci oraz dzieje karmelitanki – Edyty Stein – jej chrzest pod krzyżem Chrystusa oraz śmierć w komorze gazowej.

Przednią fasadę świątyni wypełnia wielki witraż. Centralna scena przedstawia Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego w otoczeniu św. Maksymiliana i św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).

Kościół został uroczyście konsekrowany w VI rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana – 9 października 1988 r. przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.

Przed kościołem znajduje się pomnik św. Maksymiliana. Został ufundowany w 1998 r. Poświęcił go 11 października 1998 roku bp Jan Szkodoń z Krakowa.

pomnik sw. Maksymiliana

Kościół powstał dzięki ofiarom społeczności Oświęcimia oraz bardzo hojnej pomocy dobroczyńców z Bawarii. Wśród nich szczególnie należy wspomnieć ogromne zasługi ks. prał. J. RITTERA, zmarłego w 1992 roku, który wraz z siostrami ze Zgromadzenia de NOTRE DAME oraz wiernymi parafii z AUERBACH wytrwale wspomagał budowę naszej świątyni. Siostry Franciszkanki z Vierzehnheiligen pomogły w fundacji witraży.

Po zakończeniu budowy, Krzyż przy którym modlili się wierni i ich duszpasterze od 1958 r., został umieszczony na zewnętrznej ścianie kościoła od strony wschodniej, jako niemy świadek wymownych wydarzeń związanych z jego budową.

Należy również podkreślić wielki wkład księży proboszczów w staraniach o pozwolenie na budowę kościoła oraz w trakcie realizacji inwestycji: ks. prał. Kazimierza Górnego (obecnie biskupa seniora diecezji rzeszowskiej) oraz śp. ks. kan. Stanisława Górnego (+2007). Dzięki ich zaangażowaniu i oddaniu oraz konsekwentnej współpracy z wiernymi mógł powstać nowy kościół w Oświęcimiu.         

Parafia posiada również bardzo cenne pamiątki związane z życiem św. Maksymiliana:

  1. Różaniec, który w KL Auschwitz o. Maksymilian Kolbe przekazał więźniowi Wilhelmowi Żelaznemu nr obozowy 1126,rózaniec
  2. Kielich obozowy, którym posługiwali się kapłani - więźniowie w bloku 14 KL Auschwitz,kielich obozowy1
  3. Mszał obozowy – w formie grypsu z tekstem mszy św. „De profundis”, z którego korzystali kapłani przy odprawianiu mszy św. w KL Auschwitz,gryps mszalik
  4. Krzyż pojednania, który przywieźli do celi śmierci św. Maksymiliana Kolbego przedstawiciele episkopatu niemieckiego w roku 1980 r. W czasie tej pielgrzymki obecny był również kard. Joseph Ratzinger, obecnie emerytowany papież Benedykt XVI.krzyz pojednania

Główne obchody związane z patronem naszego kościoła odbywają się 14 sierpnia (Uroczystość św. Maksymiliana, Patrona Diecezji Bielsko–Żywieckiej) oraz w pierwszą niedzielę października (Rocznica kanonizacji o. Maksymiliana Kolbego).