Życzenia na Boże Narodzenie 2015

Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany (Iz 9,5).

 zyczenia

Przy żłóbku betlejemskim rodzi się Nadzieja. Przybywa do nas w pokorny sposób Pan i Zbawca. Przychodzi z darem miłosierdzia, z darem przebaczenia i miłości. Pragnie, abyśmy odbudowali w sobie radość i pokój.

W uroczystość Bożego Narodzenia nabieramy więc mocy do dzielenia się dobrocią i miłością. Niech Pan Jezus da nam pokój serca i prowadzi do źródła prawdziwej radości i pokoju.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Szopka, wiersz Sabiny Bogacz

O gwiazdo betlejemska, śpiewa zespół Concentus