Pielgrzymka do Lichenia 2015

Parafialne pielgrzymowanie...

W dniach od 1 do 2 czerwca br. odbyła się pielgrzymka z naszej parafii do Torunia i Lichenia, zorganizowana przez Biuro Radia Maryja. W pierwszym dniu nawiedziliśmy Toruń, szczególnie rozgłośnie Radia Maryja, gdzie przedstawiciele naszej grupy na antenie włączyli się w modlitwę różańcową wraz ze słuchaczami. 

Następnie zwiedzaliśmy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, która obecnie na rynku edukacyjnym znajduje się w czołówce przygotowując młodych ludzi, między innymi do zawodu dziennikarza. Jest to ciągle mało znana placówka oświatowa kładąca ogromny nacisk na wychowywanie młodych w duchu patriotyzmu i troski o naszą Ojczyznę. Studenci w warunkach komfortowych mogą zdobywać potrzebną wiedzę oraz aktywnie odpoczywać i spędzać wolny czas. Warto wspomnieć, że obok gmachu uczelni, na ukończeniu jest budowa świątyni Matki Bożej Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, jako szczególnego wotum słuchaczy i pielgrzymów. Nasza grupa także złożyła dar materialny na dokończenie tego dzieła, czego dowodem będzie wmurowana tabliczka pamiątkowa w murach kościoła.

W drodze do Lichenia zatrzymaliśmy się w miejscu aresztowania bł. Jerzego Popiełuszko, była to okazja, aby szczególnie pomodlić się za naszą Ojczyznę, za Rządzących oraz, by panował w niej ład i pokój. W Licheniu dotarliśmy na nocleg, który znajdował się w sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bożej. Zatem mogliśmy już wieczorem uczestniczyć w Apelu Maryjnym i indywidualnie się pomodlić. Następnego dnia rozpoczęliśmy od Mszy świętej, zwiedzania i poznawania historii tego wyjątkowego miejsca objawień Matki Bożej.

Bazylika Licheńska jest największą w Polsce świątynią, budzi ogromny podziw i zachwyt. A obecnie wiele tam się zmieniło. Po obiedzie udaliśmy się do Lasu Grąblińskiego na nabożeństwo Drogi Krzyżowej i modlitwy w miejscu objawienia Matki Bożej. Czas wspólnego pielgrzymowania był szczególny i ważny, powierzaliśmy osobiste oraz parafialne intencje. Szczególne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom oraz organizatorom za cudowną atmosferę oraz pogodę ducha.

Ks. Marcin