KAROL KARDYNAŁ WOJTYŁA

Rzym,17 sierpnia 1978

Drogi Księże Dziekanie
Księże Kaziu,

bardzo dziękuję za wyraz łączności w dniu uroczystym nie tylko dla Osiedla, ale i dla całej Archidiecezji. Bł. Maksymilian to symbol naszego stulecia. Symbol zwycięstwa dobra i miłości nad złem i nienawiścią. Dlatego budowa kościoła na Osiedlu w Oświęcimiu ma tę wielką wymowę.

Cieszę się, że to zrozumieli Parafianie Oświęcimia i z tak wielką gorliwością przystąpili do wznoszenia kościoła-pomnika. Będzie on wymownym znakiem i przestrogą dla wszystkich narodów.

Modlę się razem z Wami, aby znikły wszystkie trudności w realizacji zamierzeń i aby na Osiedlu uświęconym obecnością Krzyża i ofiarą Mszy św. powstał szybko kościół.

Drogim Księżom i całej Parafii przesyłam pozdrowienia od Grobów Apostolskich z prośbą o pamięć w modlitwie za Kościół i o światło Ducha Świętego przy wyborze Najwyższego Pasterza.

+Karol kard. Wojtyła