MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Idea Marszu nabiera szczególnej aktualności wobec zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa stanowi kultura śmierci.

I Marsz miał miejsce w w Oświęcimiu w roku 2012.

Strona internetowa Marszu - http://www.marszoswiecim.pl/

I Marsz dla Życia i Rodziny - 2012

II Marsz dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu - 2013 

III Marsz dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu - 24.05.2014

 


 

Ks. bp Tadeusz Rakoczy do uczestników Marszu 2013 r.:

 

"Życie ludzkie jest darem Boga miłującego nas bez granic. Jest ono święte, a to znaczy, że jest wyjęte spod wszelkiej władzy ludzkiej, która arbitralnie mogłaby i chciałaby je zniszczyć. Życie jest nienaruszalne, godne najwyższego szacunku i najstaranniejszej opieki i wszelkiej ofiary.

To jest, moi drodzy, nasze przesłanie do wszystkich ludzi dobrej woli, to jest właśnie bardzo znamienne, że z tym przesłaniem idziecie ulicami Oświęcimia, w którym podczas II wojny światowej zbudowano niemiecki obóz zagłady. W nim więzień obozowy św. Maksymilian Maria Kolbe upomniał się o prawo do życia niewinnego człowieka, jednego z milionów. W tym Mieście, tak boleśnie naznaczonym niesprawiedliwością i przemocą, wołamy o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Umiłowani bracia i siostry, bądźcie solidarni z życiem każdego człowieka. Wołanie to kieruję do wszystkich ludzi. Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzać w czyn wielką strategię obrony życia. Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale odpowiedzialność ta w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości.

Błagamy najgoręcej Matkę Najświętszą: zalęknionym daj ufność, osamotnionym pomoc, odrzuconym ofiaruj schronienie, matkom daj radość macierzyństwa, a ojcom odpowiedzialność za ojcostwo, dzieciom poczętym nadzieję na swe narodzenie, parlamentarzystom i politykom daj odpowiedzialność za każde rodzące się życie i odwagę w stanowieniu praw broniących życia.

Niech nas prowadzą, nie tylko dzisiaj, ale na wszystkich drogach naszego życia teraz i w przyszłości, teraz podczas Marszu Życia i podczas Święta Młodych, Matka Najświętsza, św., Maksymilian Maria Kolbe, św. Edyta Stein, bł. Jan Paweł II i nowa błogosławiona Matka Małgorzata Łucja Szewczyk tak mocno związana z Oświęcimiem. Szczęść wam Boże i życzę wam dobrych owoców tej wspaniałej drogi waszej, którą odbywacie, jako świadectwo waszej wiary i wierności Bogu."