20-lecie Bractwa Trzeźwości

Jubileusz 20 lat istnienia „Bractwa Trzeźwości” przy Parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Gdy brakuje świętych w narodzie robi się ciemno w głowach ludzkich i ludzie nie widzą dróg, którymi im należy postępować...

(ks. B. Markiewicz, Listy)

W Roku Eucharystii Bractwo Trzeźwości przy Parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu obchodzi swój Jubileusz 20-lecia istnienia. Powstało ono w 1985 r. Skupia osoby zainteresowane problemami uzależnienia alkoholowego. Bractwo jest wspólnotą formacyjną poprzez wzbogacanie swojego życia duchowego i religijnego, działa poprzez modlitwę, świadectwo oraz przez propagowanie trzeźwego stylu życia. Wszyscy członkowie Bractwa to zadeklarowani abstynenci.

Członkowie Bractwa spotykają się raz w tygodniu. Biorą w nich udział osoby uzależnione, trzeźwiejący alkoholicy, abstynenci. Posiadają również swój własny sztandar. Uczestniczą corocznie w ogólnopolskiej pielgrzymce trzeźwości na Jasną Górę i do innych sanktuariów Maryjnych. Przez członków Bractwa Trzeźwości prowadzone były prelekcje na temat trzeźwości w ramach katechezy w szkołach średnich i zasadniczych szkołach zawodowych.W pierwszych miesiącach była to praca formacyjna i zmierzała do złożenia przysięgi abstynenckiej.

 

Mijały miesiące i ukształtował się styl ich służby Bogu i ludziom. U podstaw tej wspólnoty była modlitwa. Powstająca grupa Bractwa Trzeźwości była omodlona przez pojedyncze osoby, potem róże żeńskie, a później Bractwo podjęło się pomocy ludziom uzależnionym poprzez dobrowolną abstynencję wielu członków i odmawianie modlitwy różańcowej w każdy piątek o godz. 18.00 przed Mszą św. wieczorną. Od 20 lat w drugą niedzielę miesiąca Msza Święta o godz. 19.00 jest sprawowana w intencji o trzeźwość narodu z uroczystą oprawą przygotowywaną przez Bractwo Trzeźwości. Całość działań Bractwa opiera się na wskazaniach patrona parafii, św. Maksymiliana, który swoje dzieła realizował poprzez modlitwę, słowo i czyn.

Pamiętam -wspomina Krystyna Dąbrowska przewodnicząca BT- ten pierwszy dzień mojej decyzji bycia w Bractwie Trzeźwości. Zawołał o to Ojciec Święty Jan Paweł II w Nowym Targu. Najpierw dzień wcześniej otrzymałam propozycję włączenia się w grono osób składających dobrowolnie deklarację abstynencji. Długo się nie zastanawiałam. Na drugi dzień niedziela 1 grudnia 1985 roku. Roraty. A homilia to agitacja do Bractwa Trzeźwości. "Jeśli chcesz ..." "Jeśli chcesz" złożyć Bogu ofiarę swojej abstynencji dla ratowania Narodu z pijaństwa w naszej Ojczyźnie, to włącz się, zabierz deklarację, przemyśl, zastanów się i przynieś ją wypełnioną lub czystą. "Jeśli chcesz ..." Jakże można było nie chcieć widząc tyle nieszczęść z powodu pijaństwa. Deklaracja. Wpis do księgi trzeźwości i ... ogromna radość w sercu, mimo że był i niepokój w trosce o dotrzymanie złożonego przyrzeczenia. Ale o to zatroszczył się sam Pan Bóg i święty Maksymilian nasz patron. Życie w abstynencji okazało się ogromną radością wewnętrzną i satysfakcją z podjętej decyzji.”.

Można wyliczyć różne trwałe inicjatywy podejmowane przez członków Bractwa jak:
• Droga Krzyżowa po terenie obozu w Brzezince
• Piesza Pielgrzymka do Celi św. Maksymiliana w miesiącu sierpniu miesiącu trzeźwości
• Utworzenie Stowarzyszenia "Abstynencja" a potem
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej
• Organizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych
• Prowadzenie "Kawiarenki Abstynenckiej"
• Rodzinne Biegi Trzeźwości
• Powstanie pierwszej grupy AA i Al-Anon na terenie Oświęcimia
• Wprowadzenie do szkół programu profilaktycznego "Elementarz".

Niektórzy członkowie Bractwa ukończyli wiele szkoleń dotyczących uzależnień, przemocy w rodzinach, umiejętności kontaktu z innymi osobami, zachowań asertywnych, czy Studium Duszpasterstwa Trzeźwości w Kurii w Krakowie. To tylko niektóre zadania, jakie wypływały z potrzeb parafii. „Myślę, -mówi K. Dąbrowska- że tak by nie było gdyby nie nasi kapłani opiekunowie Bractwa, ksiądz Proboszcz i inni życzliwi nam kapłani, którzy kształtowali i kształtują nasze sumienia i wychowują do podejmowania ofiar. Ofiary, jeślipodejmowane są z miłością nie są nigdy ciężarem.”.

Każdego roku miesiąc sierpień zwłaszcza dla członków Bractwa Trzeźwości jestczasem gorącej modlitwy o trzeźwość narodu i życia bez zniewoleń, jakie niosą narkotyki. Nałogom pijaństwa i narkomanii ulega coraz więcej ludzi, zwłaszcza ludzi młodych. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej członkowie i sympatycy Bractwa prosić będą Pana Boga, by chronił nas przed tym złem, a uzależnionym pomagał wyjść z nałogu. Kościół apeluje niech miesiąc sierpień będzie czasem całkowitej abstynencji od alkoholu i czasem szczególnej modlitwy za ludzi dotkniętych nałogami. Niech to będzie czas zastanowienia się nad tym, co możemy i powinniśmy zrobić, by przyjść z pomocą uzależnionym, a młodym uświadomić grożące niebezpieczeństwa i wskazać drogi godne człowiekowi.

W dniu dzisiejszym z naszej parafii wyrusza XXII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę do Tronu Królowej Polski.– wezmą w niej udział również członkowie i sympatycy Bractwa Trzeźwości” . Pokonując trasę 120 km w ciągu 5 dni będą prosić Maryję, Królową Polski, by była nadal natchnieniem dla tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość dla siebie samych. O szeroko rozumianą trzeźwość narodu w tym szczególnie uzależnionych od różnych nałogów młodych ludzi.

„Jeśli chcesz włącz się do naszej wspólnoty. Może w Twojej rodzinie jest okaleczenie alkoholem czy narkotykami. Ofiara podjęta na chwalę Bogu jest "lekkim brzemieniem". Ratujmy naszych bliskich dla Boga i siebie samych. Jest to twój czas decyzji. Taki jak był mój 20 lat temu i wielu moich bliskich osób we wspólnocie Bractwa. Uklęknij, przemodlij to! Masz taki piękny czas Roku Eucharystii, Roku wielkich łask! (Krystyna Dąbrowska) Jesteśmy trzeźwi dla Boga i bliźnich, aby dać godność naszym następnym pokoleniom.

Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie.

Jadwiga Kamińska