25-lecie Bractwa Trzeźwości

Jubileusz 25-lecia istnienia Bractwa Trzeźwości przy Parafii Św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu

Radością naszych serc jest fakt, że rok 2010 jest rokiem jubileuszowym 25-lecia istnienia Bractwa Trzeźwości przy parafii św. Maksymiliana. Z perspektywy dwudziestu pięciu lat doświadczyliśmy, że było i jest to dzieło Boże. Jesteśmy wdzięczni Matce Najświętszej i św. Maksymilianowi za dar naszego rozpoznania oraz łaski dobrowolnej abstynencji i modlitwy w intencji ludzi uzależnionych. Mamy świadomość również tego, że poprzez naszą abstynencję Bóg chroni nasze zdrowie i dusze. Każdy z nas w ciągu tych 25 lat mógł się pogrążyć w różnorakich uzależnieniach. Jednak Bóg zapukał do naszych serc i obdarzył nas radosną łaską, jaką jest abstynencja od alkoholu, narkotyków i nikotyny podjęta przez większość naszych braci i sióstr do końca naszego życia. Bogu dziękujemy za sympatyków, którzy spontanicznie uczestniczą w naszej wspólnocie Bractwa i za tych, którzy dotknięci uzależnieniem przychodzą trzeźwieć, choć nie zawsze ich wola trzeźwienia jest na tyle mocna, by przeciwstawić się szatanowi, który omotał ich pajęczyną uzależnienia. Wszystkich uzależnionych otaczamy codzienną modlitwą, jak również dzieci i młodzież, by nie doświadczyły w przyszłości tych tragicznych w skutkach nałogów, które oddalają od Boga i Kościoła.

 

Dziękujemy Bogu za wymodlone i istniejące przy naszej parafii grupy AA i Al-Anon, za wszystkie łaski, jakich doświadczyliśmy w ciągu istnienia Bractwa Trzeźwości. Szczególnie dziękujemy kapłanom sprawującym posługę duszpasterską przy naszej parafii - Księdzu Proboszczowi i naszym Opiekunom za życzliwość, jakiej doświadczamy przez całe 25-lecie. Dziękujemy naszym braciom, którzy w 1985 roku za zgodą i przy pełnej akceptacji ówczesnego proboszcza ks. bpa Kazimierza Górnego i naszego pierwszego duszpasterza ks. Mirosława Żaka zainicjowali Bractwo Trzeźwości. Byli to Krzysztof Młodzik, Józef Kluska oraz śp. Emil Konior.

W imię miłości bliźniego i za przyczyną św. Maksymiliana Patrona trzeźwości ofiarujemy w tym roku naszą abstynencję i modlitwę jako hołd Bogu i Ojczyźnie. Jeśli Twoje serce podpowiada Ci włączenie się w szeregi Bractwa, prosimy przyjdź. Nasze spotkania formacyjne odbywają się w każdy piątek po mszy świętej wieczornej - z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca, ponieważ uczestniczymy wtedy w adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachowanie trzeźwości to także zachowanie ładu moralnego, a on na pewno ocali polską rodzinę i zapewni jej siłę. Pamiętajmy, każde nawrócenie grzesznej duszy wymaga ofiary.

Krystyna Dąbrowska Bractwo Trzeźwości