Zrzeszenie Ludzi z Gór w Oświęcimiu

W dniu 23.04.1994 r. na pierwszym zebraniu podjęto uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego, w skład którego weszli: Zofia Ćwiertnia, Jan Prusak, Franciszek Grygiel. 

Zrzeszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku - Białej w dniu 06.05.1994 r.

Prezesem Zrzeszenia wybrano Franciszka Grygla, który tę funkcję pełni do chwili obecnej.

Został opracowany Statut Zrzeszenia, zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki, a następnie poświęcony przez ks. Stanisława Górnego podczas Mszy św. w dniu 15.05.1994 r.

Postanowiono, że patronką Zrzeszenia będzie św. Zofia, a dzień 15.05 świętem Zrzeszenia.

Działalność Zrzeszenia jest prowadzona według rocznego programu działania. Spotykamy się w sali nr 2 Domu Katechetycznego w parafii pw. Św. Maksymiliana dwa razy w miesiącu, dzięki życzliwości proboszczów parafii: byłego - ks. Stanisława Górnego i obecnego - ks. Józefa Niedźwiedzkiego, którzy umożliwili bezpłatne korzystanie z sali. 

Członkowie Zrzeszenia biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych i państwowych takich jak: poświęcenie palm, udział w rezurekcji, odpusty parafialne, przywitanie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, udział w uroczystościach 3 Maja, Święta Niepodległości, występy zespołu folklorystycznego dla ludzi specjalnej troski u wiele innych. Organizowane są również imprezy towarzyskie jak: Andrzejki, uroczysta Wieczerza Wigilijna, opłatek, wycieczki do Łącka na święto Kwitnącej Jabłoni, prażone i inne. W czasie tych spotkań wracamy wspomnieniami do rodzinnych stron, do naszych bliskich, którzy tam zostali, do zwyczajów i obyczajów naszych dziadów i ojców, które zachowały się w naszej pamięci, a które chcemy przekazać młodym. Wtedy odzywa się tęsknota za domem rodzinnym i łza błyśnie w oku - łza żalu za rodzinnymi stronami - łza górala, któremu jednak żal.

Ważnym wydarzeniem w naszej pięcioletniej działalności jest ufundowanie i poświęcenie kapliczki św. Zofii - patronki Ludzi z Gór. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu Prezesa Zrzeszenia, członków i sympatyków. Zrzeszenie Ludzi z Gór w Oświęcimiu ma ambitne plany - zwłaszcza w zakresie kultywowania i przekazywania tradycji, zwyczajów i obyczajów, aby nie zaginęły, nie poszły w zapomnienie.

Członkinie Zrzeszenia