Znalezione obrazy dla zapytania caritas logo
 logo

 

 

Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2018

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,     

- niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

(zmiana od 1.10.2018 !!!!!!!!!!)

- dla osoby samotnie gospodarującej     1.402 zł. netto

- w rodzinie (na jedną osobę)                1.056 zł. netto

 

 Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana.  

 

Wydawanie żywności unijnej

 

7 dostawa

13.05. poniedziałek

 

14.00 do 15.00

14.05. wtorek

 8.00 do 9.00

15.00 do 16.00

15.05. środa 8.00 do 9.00

15.00 do 16.00

16.05. czwartek 8.00 do 9.00

 

20.05. poniedziałek  

15.00 do 16.00

14.05. wtorek

8.00 do 8.30

22.05. środa 8.00 do 8.30

 16.30 do 17.00

Parafia św. Maksymiliana w Oświęcimiu

III segment zabudowań parafialnych

(Ośrodek św. Jana Pawła II)

 


Podsumowanie programu POPŻ

- podprogram 2016

z pomocy skorzystało 574 osoby

wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.181,10 kg

- podprogram 2017

z pomocy skorzystało 530 osób

wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 26.629,20 kg