Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 1 lipca 1983 r. powołał do istnienia nową parafię w Oświęcimiu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sam też konsekrował nowy kościół w dniu 9 października 1988 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym telegramie z okazji konsekracji kościoła napisał: "Serdecznie błogosławię byłych więźniów Oświęcimia i wszystkich obozów. Błogosławię tych, którzy tej świątyni pragnęli i ze świętym uporem, pośród wielu przeciwności dzieło doprowadzili do końca, poczynając od poświęcenia krzyża w 1958 roku i wcześniej jeszcze. Błogosławię duszpasterzy, ofiarodawców z Polski i z zagranicy, wykonawców, wszystkich, którzy modlitwami, pracą, ofiarą świątynię tę budowali. Błogosławię całą parafię, błogosławię wszystkich pielgrzymów."

Miło nam, że możemy odwiedzającym naszą stronę internetową przekazać wiadomości o życiu naszej wspólnoty parafialnej i jej wielkim Patronie. 

 


 

Życzenia na Boże Narodzenie 2015

Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany (Iz 9,5).

 zyczenia

Przy żłóbku betlejemskim rodzi się Nadzieja. Przybywa do nas w pokorny sposób Pan i Zbawca. Przychodzi z darem miłosierdzia, z darem przebaczenia i miłości. Pragnie, abyśmy odbudowali w sobie radość i pokój.

W uroczystość Bożego Narodzenia nabieramy więc mocy do dzielenia się dobrocią i miłością. Niech Pan Jezus da nam pokój serca i prowadzi do źródła prawdziwej radości i pokoju.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Szopka, wiersz Sabiny Bogacz

O gwiazdo betlejemska, śpiewa zespół Concentus

Kościół Jubileuszowy

Otwarcie Bramy Miłosierdzia w Kościele pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu

12 grudnia 2015 r. godz. 18.30

Obrzędu dokonał ks. Bp Piotr Greger

brama m1

Czytaj więcej: Kościół Jubileuszowy

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015

Podkategorie