Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 1 lipca 1983 r. powołał do istnienia nową parafię w Oświęcimiu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sam też konsekrował nowy kościół w dniu 9 października 1988 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym telegramie z okazji konsekracji kościoła napisał: "Serdecznie błogosławię byłych więźniów Oświęcimia i wszystkich obozów. Błogosławię tych, którzy tej świątyni pragnęli i ze świętym uporem, pośród wielu przeciwności dzieło doprowadzili do końca, poczynając od poświęcenia krzyża w 1958 roku i wcześniej jeszcze. Błogosławię duszpasterzy, ofiarodawców z Polski i z zagranicy, wykonawców, wszystkich, którzy modlitwami, pracą, ofiarą świątynię tę budowali. Błogosławię całą parafię, błogosławię wszystkich pielgrzymów."

Miło nam, że możemy odwiedzającym naszą stronę internetową przekazać wiadomości o życiu naszej wspólnoty parafialnej i jej wielkim Patronie. 

 


 

Peregrynacja Znaków Miłosierdzia 2016

11-12.03.2016 r.

GALERIA

Droga krzyżowa w intencji trzeźwości 2016

W sobotę, 27 lutego 2016 r., już po raz trzydziesty, przybyło ok. 3 tysięcy pątników z różnych stron Polski, do byłego obozu zagłady w Oświęcimiu - Brzezince, na Drogę Krzyżową w intencji trzeźwości narodu polskiego. Przewodniczył jej ks. prał. Władysław Zązel, diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Uczestnicy tego nabożeństwa szli wśród ruin krematoriów i obozowych baraków, rozważając Mękę Pańską i prezentując osobiste świadectwa walki z uzależnieniem alkoholowym. Zakończeniem tej pielgrzymki była Msza św. w kościele św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu, którą celebrował Bp Piotr Greger z diecezji bielsko - żywieckiej.

Galeria

Golgoto, Golgoto, Golgoto…
Ty koisz mój ból usuwasz mój strach
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy

To nie gwoździe Cię przebiły
Lecz mój grzech
To nie ludzie Cię skrzywdzili
Lecz mój grzech
To nie gwoździe Cię trzymały
Lecz mój grzech
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
(Piosenka)

Konkurs - Hej kolęda, kolęda 2015

GALERIA

W dniu 5 stycznia 2016 r. odbyła się impreza, będąca podsumowaniem XV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!”. Organizatorami konkursu byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu oraz Akcja Katolicka przy Parafii św. Maksymiliana. Patronat objął Starosta Oświęcimski. Wernisaż połączony był z mini-koncertem zespołów muzycznych MDK, a jego główny element stanowiło wręczenie nagród laureatom.

Na konkurs wpłynęło 606 prac, które oceniała komisja, złożona z artystów plastyków: Martyny Paluchiewicz – Łabaj, Remigiusza Dulko i Pawła Warchoła. Jury przyznało 36 nagród i 51 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych i dwóch formach artystycznych (płaskie i przestrzenne). Oprócz tego 168 prac zostało zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

Czytaj więcej: Konkurs - Hej kolęda, kolęda 2015

Podkategorie