Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 1 lipca 1983 r. powołał do istnienia nową parafię w Oświęcimiu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sam też konsekrował nowy kościół w dniu 9 października 1988 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym telegramie z okazji konsekracji kościoła napisał: "Serdecznie błogosławię byłych więźniów Oświęcimia i wszystkich obozów. Błogosławię tych, którzy tej świątyni pragnęli i ze świętym uporem, pośród wielu przeciwności dzieło doprowadzili do końca, poczynając od poświęcenia krzyża w 1958 roku i wcześniej jeszcze. Błogosławię duszpasterzy, ofiarodawców z Polski i z zagranicy, wykonawców, wszystkich, którzy modlitwami, pracą, ofiarą świątynię tę budowali. Błogosławię całą parafię, błogosławię wszystkich pielgrzymów."

Miło nam, że możemy odwiedzającym naszą stronę internetową przekazać wiadomości o życiu naszej wspólnoty parafialnej i jej wielkim Patronie.

Zapraszamy 

Konkurs - Hej kolęda, kolęda 2015

GALERIA

W dniu 5 stycznia 2016 r. odbyła się impreza, będąca podsumowaniem XV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!”. Organizatorami konkursu byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu oraz Akcja Katolicka przy Parafii św. Maksymiliana. Patronat objął Starosta Oświęcimski. Wernisaż połączony był z mini-koncertem zespołów muzycznych MDK, a jego główny element stanowiło wręczenie nagród laureatom.

Na konkurs wpłynęło 606 prac, które oceniała komisja, złożona z artystów plastyków: Martyny Paluchiewicz – Łabaj, Remigiusza Dulko i Pawła Warchoła. Jury przyznało 36 nagród i 51 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych i dwóch formach artystycznych (płaskie i przestrzenne). Oprócz tego 168 prac zostało zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

Czytaj więcej: Konkurs - Hej kolęda, kolęda 2015

Święto Świętej Rodziny

Obraz Świętej Rodziny w Kaliszu

Modlitwa Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby nasza rodzina i każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem życia i miłości dla coraz nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki nasze ku dobru naszej własnej rodziny i ku pożytkowi wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w naszych rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Czytaj więcej: Święto Świętej Rodziny

Życzenia na Boże Narodzenie 2015

Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany (Iz 9,5).

 zyczenia

Przy żłóbku betlejemskim rodzi się Nadzieja. Przybywa do nas w pokorny sposób Pan i Zbawca. Przychodzi z darem miłosierdzia, z darem przebaczenia i miłości. Pragnie, abyśmy odbudowali w sobie radość i pokój.

W uroczystość Bożego Narodzenia nabieramy więc mocy do dzielenia się dobrocią i miłością. Niech Pan Jezus da nam pokój serca i prowadzi do źródła prawdziwej radości i pokoju.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Szopka, wiersz Sabiny Bogacz

O gwiazdo betlejemska, śpiewa zespół Concentus