Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 1 lipca 1983 r. powołał do istnienia nową parafię w Oświęcimiu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sam też konsekrował nowy kościół w dniu 9 października 1988 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym telegramie z okazji konsekracji kościoła napisał: "Serdecznie błogosławię byłych więźniów Oświęcimia i wszystkich obozów. Błogosławię tych, którzy tej świątyni pragnęli i ze świętym uporem, pośród wielu przeciwności dzieło doprowadzili do końca, poczynając od poświęcenia krzyża w 1958 roku i wcześniej jeszcze. Błogosławię duszpasterzy, ofiarodawców z Polski i z zagranicy, wykonawców, wszystkich, którzy modlitwami, pracą, ofiarą świątynię tę budowali. Błogosławię całą parafię, błogosławię wszystkich pielgrzymów."

Miło nam, że możemy odwiedzającym naszą stronę internetową przekazać wiadomości o życiu naszej wspólnoty parafialnej i jej wielkim Patronie.


 

Radio Maryja w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu

Już od godz.15.30 30 lipca 2001r. rozpoczęła się krzątanina wokół kościoła pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu. Panowie ze służby parafialnej kierowali przyjeżdżające autobusy, mikrobusy i samochody osobowe do poszczególnych miejsc postoju. Parafianki zanosiły swoje wypieki do sali św. Józefa przygotowując poczęstunek dla zamiejscowych delegacji. 

Punktualnie o godz. 18.00 ks. Piotr Homel, prowadzący przebieg nabożeństw i śpiewów, zainicjował odśpiewanie modlitwy Anioł Pański. Wszyscy zgromadzeni w zapełnionym kościele gorącymi brawami przywitali o. Jacka Cydzika z Radia Maryja, który z kolei starał się wymienić wszystkie przybyłe grupy wielkiej rodziny Radia, odczytując ich emblematy. Przybyło ich aż 70! - m.in. nawet z Poznania. Powitał serdecznie poczty sztandarowe, górali w strojach, siostry zakonne, chorych. Zachęcił do modlitwy za pracowników jakże często rozkradanych zakładów pracy.

Czytaj więcej: Radio Maryja w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY OŚWIĘCIM 20.05.2012 r.

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

20 maja ulicami Oświęcimia przeszedł pierwszy w historii miasta Marsz dla Życia i Rodziny, w którym uczestniczyło ok. 1.500 osób. W różnobarwnym, pokojowym pochodzie, skandując hasła: hej! hej! hej! rodzina jest o. k.! szły osoby doświadczone życiem, młodzież a szczególnie całe rodziny z dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi, przedstawiciele parlamentu, samorządu, Siostry Serafitki, różne wspólnoty, w tym ogromna liczba rodzin skupionych w Domowym Kościele – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie - z różnych, nawet najdalszych zakątków diecezji bielsko-żywieckiej tj. Łodygowic, Bielska-Białej, Koniakowa, Andrychowa, Kóz, Wilkowic, Cieszyna, Wisły, Skoczowa, Trójwsi k/Koniakowa. W marszu szli również: Wspólnota Neokatechumenalna z Andrychowa, Akcja Katolicka z Bielska-Białej, Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu.

Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Idea Marszu nabiera szczególnej aktualności wobec zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa stanowi kultura śmierci.

Marsz rozpoczął się Mszą św. w kościele św. Józefa na Zasolu, której przewodniczył ordynariusz naszej diecezji – ks. biskup Tadeusz Rakoczy.

Ordynariusz podkreślił wymowny fakt, że głos za życiem rozlega się w pobliżu byłego niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau, gdzie życie ludzkie było tak bardzo niszczone.

Przypomniał heroiczną postawę „położnej z Auschwitz”, Służebnicy Bożej, Stanisławy Leszczyńskiej, która z narażeniem życia ratowała rodzące się w obozie dzieci, a także św. Maksymiliana Kolbe, który dobrowolnie oddał życie za ojca rodziny. Ordynariusz ostrzegał, że brak zaangażowania w służbę życiu jest poważnym grzechem zaniedbania. „Od naszej publicznej aktywności, która musi mieć wymiar świadectwa, zależy los wielu nienarodzonych dzieci” – zaznaczył i apelował, by w rodzinach przywrócić życiu najwyższą rangę.

Czołówkę Marszu prowadził J.E. ks. biskup Tadeusz Rakoczy, którego zaproszono do wiekowej, odkrytej Syrenki.

Atmosfera w czasie Marszu była bardzo radosna i pokojowa. Przeszliśmy ulicami miasta, by wziąć udział w rodzinnym pikniku obok Oświęcimskiego Centrum Kultury. Po drodze wysłuchaliśmy specjalnych konferencji nt. szacunku dla życia i rodziny, które wygłosił Ks. dr Stanisław Wawrzyszkiewicz. Ważnym momentem Marszu było świadectwo małżeństwa lekarzy zaangażowanego w popieraną przez Kościół metodę leczenia niepłodności - naprotechnologię – Państwa Kuźników. 

Na estradzie obok OCK odbyły się koncerty zespołów muzycznych. Zagrał „Anti Babylon System” z Bielska-Białej oraz „Magnificat” z Wilamowic. W przerwie koncertu losowano upominki, które zostały przygotowane dla uczestników Marszu z darów otrzymanych od darczyńców.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim sponsorom i darczyńcom, bez pomocy, których ten Marsz nie mógłby się odbyć.

Z całego serca dziękujemy Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury Pani Apolonii Maj za wszelką pomoc i włączenie się, jako współorganizatora Marszu.

Dziękujemy Ks. Proboszczowi Józefowi Niedźwiedzkiemu za pomoc, życzliwość i obecność przy nas od kilku miesięcy jak również Ks. Dziekanowi Krzysztofowi Straubowi.

Dziękujemy Policji, Straży Miejskiej, Panu Prezydentowi i Staroście, Dyrekcji Dróg Powiatowych, Maltańczykom, służbom porządkowym, wszystkim urzędom, w których doświadczyliśmy wiele życzliwości.

Dziękujemy restauracjom: Meksykańska, Europa i stołówce z Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dziękujemy również wolontariuszom – młodzieży z Grupy Franciszkańskiej, która z wielkim oddaniem pełniła służbę w czasie Marszu.

Na koniec składamy podziękowanie wszystkim życzliwym osobom, które w różny sposób i na miarę swoich możliwości wspierały nas i pomagały w przygotowaniach i organizacji Marszu.

Dziękujemy Bogu za postawę wielu matek i ojców, którzy pokonując nieraz wiele trudności wzięli udział w Marszu, aby dać świadectwo, że macierzyństwo i ojcostwo to wielki dar od Boga, a dzieci, którymi ich Bóg obdarzył to wielki skarb.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Marszu.

Dziś po kilku dniach, kiedy robimy bilans niedociągnięć – często od nas niezależnych – widzimy dalszą potrzebę organizowania kolejnych marszów w tym szczególnym miejscu, jakim jest Oświęcim.

DO ZOBACZENIA W 2013 ROKU!!!!!!!!!!

Opracowali organizatorzy:

Maria Plewa - Domowy Kościół

Krystyna Dąbrowska - Bractwo Trzeźwości

Strona Marszu

 

Wezwanie błog. Jana Pawła II z "Evangelium vitae" nr 100

W tym wielkim wysiłku tworzenia nowej kultury życia wspiera nas i ożywia ufne przekonanie, że Ewangelia życia, tak jak Królestwo Boże, wzrasta i wydaje owoc obfity (por. Mk 4, 26-29). Istnieją oczywiście ogromne dysproporcje między licznymi i potężnymi środkami, w jakie są wyposażone siły działające na rzecz "kultury śmierci", a tymi, którymi dysponują obrońcy "kultury życia i miłości". My jednak wiemy, że możemy ufać w pomoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego (por. Mt 19, 26).

Wprowadzenie

 Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 1 lipca 1983 r. powołał do istnienia nową parafię w Oświęcimiu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sam też konsekrował nowy kościół w dniu 9 października 1988 r.

Bł. Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym telegramie z okazji konsekracji kościoła napisał: "Serdecznie błogosławię byłych więźniów Oświęcimia i wszystkich obozów. Błogosławię tych, którzy tej świątyni pragnęli i ze świętym uporem, pośród wielu przeciwności dzieło doprowadzili do końca, poczynając od poświęcenia krzyża w 1958 roku i wcześniej jeszcze. Błogosławię duszpasterzy, ofiarodawców z Polski i z zagranicy, wykonawców, wszystkich, którzy modlitwami, pracą, ofiarą świątynię tę budowali. Błogosławię całą parafię, błogosławię wszystkich pielgrzymów."

Miło nam, że możemy odwiedzającym naszą stronę internetową przekazać wiadomości o życiu naszej wspólnoty parafialnej i jej wielkim Patronie.

Zapraszamy.


Zmarła MAMA ks. Marcina Mendrzak

Polecajmy jej duszę Miłosiernemu Bogu:

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

Podkategorie