Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 1 lipca 1983 r. powołał do istnienia nową parafię w Oświęcimiu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sam też konsekrował nowy kościół w dniu 9 października 1988 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym telegramie z okazji konsekracji kościoła napisał: "Serdecznie błogosławię byłych więźniów Oświęcimia i wszystkich obozów. Błogosławię tych, którzy tej świątyni pragnęli i ze świętym uporem, pośród wielu przeciwności dzieło doprowadzili do końca, poczynając od poświęcenia krzyża w 1958 roku i wcześniej jeszcze. Błogosławię duszpasterzy, ofiarodawców z Polski i z zagranicy, wykonawców, wszystkich, którzy modlitwami, pracą, ofiarą świątynię tę budowali. Błogosławię całą parafię, błogosławię wszystkich pielgrzymów."

Miło nam, że możemy odwiedzającym naszą stronę internetową przekazać wiadomości o życiu naszej wspólnoty parafialnej i jej wielkim Patronie.


 

60. rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego: 14.08.2001 r.

W samą rocznicę śmierci naszego Patrona 14 sierpnia - uroczystości rozpoczęły się w naszym kościele o godz. 9.00 wspólną modlitwą, po której udaliśmy się do byłego obozu zagłady KL Auschwitz, gdzie znajduje się cela śmierci św. Maksymiliana.

Uformował się długi orszak pielgrzymkowy. Za krzyżem postępowały liczne poczty sztandarowe, służba liturgiczna, siostry zakonne, kapłani, biskupi na czele z metropolitą krakowskim ks. kard. Franciszkiem Macharskim i ordynariuszem naszej diecezji ks. bp. Tadeuszem Rakoczym. Wśród wielu delegacji zwracała uwagę obecność pielgrzymów z Tarnowa, a więc miasta, z którego 14 czerwca 1940 r. przybył pierwszy transport polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz. Wśród pielgrzymów byli również: poseł Ryszard Czarniecki, wojewoda małopolski Ryszard Masłowski i przedstawiciel powiatu oświęcimskiego wicestarosta G. Gołdynia. 

Czytaj więcej: 60. rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego: 14.08.2001 r.

Radio Maryja w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu

Już od godz.15.30 30 lipca 2001r. rozpoczęła się krzątanina wokół kościoła pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu. Panowie ze służby parafialnej kierowali przyjeżdżające autobusy, mikrobusy i samochody osobowe do poszczególnych miejsc postoju. Parafianki zanosiły swoje wypieki do sali św. Józefa przygotowując poczęstunek dla zamiejscowych delegacji. 

Punktualnie o godz. 18.00 ks. Piotr Homel, prowadzący przebieg nabożeństw i śpiewów, zainicjował odśpiewanie modlitwy Anioł Pański. Wszyscy zgromadzeni w zapełnionym kościele gorącymi brawami przywitali o. Jacka Cydzika z Radia Maryja, który z kolei starał się wymienić wszystkie przybyłe grupy wielkiej rodziny Radia, odczytując ich emblematy. Przybyło ich aż 70! - m.in. nawet z Poznania. Powitał serdecznie poczty sztandarowe, górali w strojach, siostry zakonne, chorych. Zachęcił do modlitwy za pracowników jakże często rozkradanych zakładów pracy.

Czytaj więcej: Radio Maryja w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY OŚWIĘCIM 20.05.2012 r.

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

20 maja ulicami Oświęcimia przeszedł pierwszy w historii miasta Marsz dla Życia i Rodziny, w którym uczestniczyło ok. 1.500 osób. W różnobarwnym, pokojowym pochodzie, skandując hasła: hej! hej! hej! rodzina jest o. k.! szły osoby doświadczone życiem, młodzież a szczególnie całe rodziny z dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi, przedstawiciele parlamentu, samorządu, Siostry Serafitki, różne wspólnoty, w tym ogromna liczba rodzin skupionych w Domowym Kościele – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie - z różnych, nawet najdalszych zakątków diecezji bielsko-żywieckiej tj. Łodygowic, Bielska-Białej, Koniakowa, Andrychowa, Kóz, Wilkowic, Cieszyna, Wisły, Skoczowa, Trójwsi k/Koniakowa. W marszu szli również: Wspólnota Neokatechumenalna z Andrychowa, Akcja Katolicka z Bielska-Białej, Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu.

Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Idea Marszu nabiera szczególnej aktualności wobec zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa stanowi kultura śmierci.

Marsz rozpoczął się Mszą św. w kościele św. Józefa na Zasolu, której przewodniczył ordynariusz naszej diecezji – ks. biskup Tadeusz Rakoczy.

Ordynariusz podkreślił wymowny fakt, że głos za życiem rozlega się w pobliżu byłego niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau, gdzie życie ludzkie było tak bardzo niszczone.

Przypomniał heroiczną postawę „położnej z Auschwitz”, Służebnicy Bożej, Stanisławy Leszczyńskiej, która z narażeniem życia ratowała rodzące się w obozie dzieci, a także św. Maksymiliana Kolbe, który dobrowolnie oddał życie za ojca rodziny. Ordynariusz ostrzegał, że brak zaangażowania w służbę życiu jest poważnym grzechem zaniedbania. „Od naszej publicznej aktywności, która musi mieć wymiar świadectwa, zależy los wielu nienarodzonych dzieci” – zaznaczył i apelował, by w rodzinach przywrócić życiu najwyższą rangę.

Czołówkę Marszu prowadził J.E. ks. biskup Tadeusz Rakoczy, którego zaproszono do wiekowej, odkrytej Syrenki.

Atmosfera w czasie Marszu była bardzo radosna i pokojowa. Przeszliśmy ulicami miasta, by wziąć udział w rodzinnym pikniku obok Oświęcimskiego Centrum Kultury. Po drodze wysłuchaliśmy specjalnych konferencji nt. szacunku dla życia i rodziny, które wygłosił Ks. dr Stanisław Wawrzyszkiewicz. Ważnym momentem Marszu było świadectwo małżeństwa lekarzy zaangażowanego w popieraną przez Kościół metodę leczenia niepłodności - naprotechnologię – Państwa Kuźników. 

Na estradzie obok OCK odbyły się koncerty zespołów muzycznych. Zagrał „Anti Babylon System” z Bielska-Białej oraz „Magnificat” z Wilamowic. W przerwie koncertu losowano upominki, które zostały przygotowane dla uczestników Marszu z darów otrzymanych od darczyńców.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim sponsorom i darczyńcom, bez pomocy, których ten Marsz nie mógłby się odbyć.

Z całego serca dziękujemy Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury Pani Apolonii Maj za wszelką pomoc i włączenie się, jako współorganizatora Marszu.

Dziękujemy Ks. Proboszczowi Józefowi Niedźwiedzkiemu za pomoc, życzliwość i obecność przy nas od kilku miesięcy jak również Ks. Dziekanowi Krzysztofowi Straubowi.

Dziękujemy Policji, Straży Miejskiej, Panu Prezydentowi i Staroście, Dyrekcji Dróg Powiatowych, Maltańczykom, służbom porządkowym, wszystkim urzędom, w których doświadczyliśmy wiele życzliwości.

Dziękujemy restauracjom: Meksykańska, Europa i stołówce z Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dziękujemy również wolontariuszom – młodzieży z Grupy Franciszkańskiej, która z wielkim oddaniem pełniła służbę w czasie Marszu.

Na koniec składamy podziękowanie wszystkim życzliwym osobom, które w różny sposób i na miarę swoich możliwości wspierały nas i pomagały w przygotowaniach i organizacji Marszu.

Dziękujemy Bogu za postawę wielu matek i ojców, którzy pokonując nieraz wiele trudności wzięli udział w Marszu, aby dać świadectwo, że macierzyństwo i ojcostwo to wielki dar od Boga, a dzieci, którymi ich Bóg obdarzył to wielki skarb.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Marszu.

Dziś po kilku dniach, kiedy robimy bilans niedociągnięć – często od nas niezależnych – widzimy dalszą potrzebę organizowania kolejnych marszów w tym szczególnym miejscu, jakim jest Oświęcim.

DO ZOBACZENIA W 2013 ROKU!!!!!!!!!!

Opracowali organizatorzy:

Maria Plewa - Domowy Kościół

Krystyna Dąbrowska - Bractwo Trzeźwości

Strona Marszu

 

Wezwanie błog. Jana Pawła II z "Evangelium vitae" nr 100

W tym wielkim wysiłku tworzenia nowej kultury życia wspiera nas i ożywia ufne przekonanie, że Ewangelia życia, tak jak Królestwo Boże, wzrasta i wydaje owoc obfity (por. Mk 4, 26-29). Istnieją oczywiście ogromne dysproporcje między licznymi i potężnymi środkami, w jakie są wyposażone siły działające na rzecz "kultury śmierci", a tymi, którymi dysponują obrońcy "kultury życia i miłości". My jednak wiemy, że możemy ufać w pomoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego (por. Mt 19, 26).

Więcej artykułów…

  1. Wprowadzenie

Podkategorie