Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 1 lipca 1983 r. powołał do istnienia nową parafię w Oświęcimiu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sam też konsekrował nowy kościół w dniu 9 października 1988 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym telegramie z okazji konsekracji kościoła napisał: "Serdecznie błogosławię byłych więźniów Oświęcimia i wszystkich obozów. Błogosławię tych, którzy tej świątyni pragnęli i ze świętym uporem, pośród wielu przeciwności dzieło doprowadzili do końca, poczynając od poświęcenia krzyża w 1958 roku i wcześniej jeszcze. Błogosławię duszpasterzy, ofiarodawców z Polski i z zagranicy, wykonawców, wszystkich, którzy modlitwami, pracą, ofiarą świątynię tę budowali. Błogosławię całą parafię, błogosławię wszystkich pielgrzymów."

Miło nam, że możemy odwiedzającym naszą stronę internetową przekazać wiadomości o życiu naszej wspólnoty parafialnej i jej wielkim Patronie. 

 


 

68 rocznica śmierci św. o. Maksymiliana M. Kolbego

Homilia wyłoszona przez ks. kard. Stanisława Dziwisza na terenie byłego obozu KL Auschwitz

Oświęcim, 14.08.2009
Msza święta o św. Maksymilianie Marii Kolbe

Jestem katolickim kapłanem

1. Kiedy dzisiejszy Patron, jako więzień wystąpił na placu apelowym obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, postawiono mu pytanie: "Kim jesteś?" Odpowiedział: "Jestem katolickim kapłanem". Jest to świadectwo, a zarazem publiczne wyznanie, z którym wkroczył na ostatni odcinek życia będący oczekiwaniem na śmierć z głodu i pragnienia.

Czytaj więcej: 68 rocznica śmierci św. o. Maksymiliana M. Kolbego

Homilia o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv wygłoszona 3.10.2004 r. w naszym kośściele z okazji 22 rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana

Tekst homilii o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv

prorektora PAT w Krakowie, wygłoszonej 10 października br. w Oświęcimiu podczas uroczystej mszy św. z okazji 22 rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!
Drodzy współbracia w powołaniu kapłańskim!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Czytaj więcej: Homilia o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv wygłoszona 3.10.2004 r. w naszym kośściele z okazji 22...

Dzień Papieski - spotkanie modlitewne pod ścianą śmierci - 10.10.2004 r.

To był szczególny wieczór. A trzeba raczej powiedzieć, że to były wyjątkowe dni. Sam Dzień Papieski zaliczyć należy do dni szczególnie poświęconych Ojcu Świętemu, który prosi świat o modlitwę w intencji pokoju. Ten wyjątkowy, czwarty już Dzień Papieski, poprzedziło kilkudniowe przygotowanie na płaszczyźnie duchowej, intelektualnej oraz organizacyjnej.

Czytaj więcej: Dzień Papieski - spotkanie modlitewne pod ścianą śmierci - 10.10.2004 r.

Podkategorie